Ən son

Əsas odur ki, qəlbin təmiz olsun... Təmiz qəlb nədir?

12 Iyul 2021 - 10:22

Lüğətdə qəlb sözünün mənaları müxtəlifdir. Bu mənalardan biri insan bədənində yerləşən mühüm üzv olan ürəkdir. Bu ürəyin vəzifəsi – bədənin hər bir nöqtəsinə qan ötürməkdir.

Müqəddəs Quranın nəzərinə görə qəlb – o həqiqətdir ki, sinədə yerləşən ürəkdən fərqlənir. Bu qəlb – dərin bir dənizə bənzəyir və hər kim bu dənizə daxil olarsa, onun nə qədər dərin olmasından agah olmaz. Əslində qəlbin həqiqəti – məhz bu dənizdir.

Bəs sağlam, təmiz qəlb dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

Sağlam qəlb – o qəlbdir ki, şühud yolu ilə yəqinliyə çatar. Qurani-Kərimdə sağlam qəlbə aid iki ayə mövcuddur. Bu ayələr buyurur ki, sağlam qəlb – o qəlbdır ki, şəkk və şirkdən uzaq olar.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Sağlam qəlb – o qəlbdir ki, Allahla o halda görüşər ki, Ondan qeyrisi orada olmaz”.

Bəli, sağlam qəlb – o qəlbdir ki, Allahın məkanı olar. Ondan qeyrisi ora daxil ola bilməz. Əgər daxil olarsa da, tez bir zamanda oradan qovular.

Bilmək lazımdır ki, Qiyamət günü insanın ən mühüm müdafiə vasitəsi – sağlam qəlb olacaqdır.

O qəlb ki, rəzil sifətlərlə doludur, Allah o cür qəlbə daxil olmaz. Ona görə də həqiqi mömin – o kəsdir ki, sağlam qəlbə malik olar. Özünü rəzil sifətlərdən qoruyar və fəzilətli sifətlərinin sayını artırar. Onun qəlbi şeytana (lən) qarşı tamamilə bağlı olar.

Allah Təala qəlblərimizi həqiqətən təmiz qərar versin!

 

deyerler.org