Ən son

İmamlarımız (ə) quşların da arasında hökm veririlər

10 Iyun 2021 - 11:01

Uca Allah bütün Məsumlara (ə) müxtəlif millətlərə mənsub insanların, heyvanların, quşların... dillərini öyrətmişdir.

Bu müqəddəs insanlardan biri də İmam Baqirdir (ə). Muhəmməd ibni Müslim nəql edir ki, bir gün İmam Baqirin (ə) xidmətinə getmişdim. Bir cüt göyərçin gəldi və divarın üzərində əyləşdilər. Avazla oxumağa başladılar. Əziz İmam (ə) bir neçə dəqiqə onlara cavab verdi. Sonra quşlar başqa divara qondular.

Mən İmama (ə) dedim: “Bu quşların əhvalatı nədir?”.

İmam (ə) buyurdu: “Ey Müslimin oğlu! Allahın xəlq etdiyi hər bir quş, dördayaqlı və vəhşi heyvanlar bizə qarşı insanlardan daha çox itaətkardırlar.

Bu erkək quş dişiyə görə bədgüman olmuşdu. O, and içirdi ki, heç bir iş görməmişdir. Demişdi ki, “Muhəmməd ibni Əlinin (ə) hökmünə razı olarsanmı?”.

Hər ikisi mənim hökmümə razı oldular. Mən erkək quşa dedim ki, dişiyə qarşı zülm etmişdir. O da qəbul etdi”.

Bu yolla İmam quşların arasında hökm verərək onları razı saldı. Bu hadisə İmamın (ə) geniş elmindən və kəramətlərindən xəbər verir.

 

 

deyerler.org